Срокове и цени

Нашата агенция предлага на своите клиенти различни опции относно времето за изпълнение на услугата превод и легализация

Срокове за превод

Писмен превод

Цената е на брой символи, една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите). Под „преводна страница” се разбира страница преведен текст. В този смисъл цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала.

Срок

Писменият превод може да бъде разделен на бавен, бърз и експресен в зависимост от нуждата на клиента.

Обикновена/бавна поръчка
Тази поръчка обикновено отнема не повече от 3-4 работни дни (в зависимост от сложността и обема на превода).

Бърза поръчка
Бързата поръчка се изпълнява между 1-2 работни дни (в зависимост от сложността и обема).

Експресна поръчка
Експресната поръчка се изпълнява в рамките на деня, ако поръчката е приета до 11 ч. на същия ден. Ако поръчката е приета след 11 ч., то тя ще бъде изпълнена на следващия ден до 11 ч. Експресната поръчка не може да бъде прилагана за всякакъв вид документи и за всякакви обеми. Когато става въпрос за документи в медицинската, юридическата и специализирана област, и когато те са повече като обем (напр. повече от 3 физически страници), то тогава извършването на услугата може да отнеме повече време поради сложността и естеството на съответния документ.

Срокове за легализация

Сроковете за легализация също се разделят на три вида – бавна, бърза и експресна легализация. Времето за легализация зависи от съответната институция, упълномощена да легализира/да постави „Апостил“ и заверка на подписа на преводача на избрания от Вас документ. Няколко институции у нас поставят „Апостил“, а единствено Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи поставя заверка на подписа на преводача.

Срокове за легализация на различните категории документи:

1. Типови документи:

2. Специализирани:

3. Технически:

Свържете се с нас за конкретния документ.

4. Юридически:

Ако не успявате да откриете Вашия документ, свържете се с нас за допълнителна информация.

5. Икономически:

Ако не успявате да откриете Вашия документ, свържете се с нас за допълнителна информация.

6. Медицински:

Цени

Цените са в съответствие с желаната от Вас поръчка. При бързи поръчки има оскъпяване 30%, а при експресни поръчки 50%. Всички цени в нашата фирма са с включен 20% Данък добавена стойност /ДДС/. Ако желаете да получите конкретна цена за превод и легализация на съответния документ, моля,  свържете с нас.

За повече информация, моля, прочетете секцията Корпоративни клиенти“ на нашата страница.

Вземете оферта

Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за срокове и цени.

Scroll to Top