Писмен превод

Писмените преводи могат да бъдат разделени на две групи:

  1. Официален превод: Това е превод, който се извършва от преводач, снабден с необходимите лицензи и професионални квалификации. Преводът включва и проверка на фактологичните данни както от преводача, така и от нашия офис сътрудник. Преводът се подписва от съответния преводач, като по този начин той удостоверява неговата истинност и носи отговорност за неговата достоверност.
  2. Легализиран превод: Това е превод, който се заверява в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. Преводът включва и проверка на фактологичните данни както от преводача, така и от нашия офис сътрудник. Заверката се състои в поставяне на стикер от страна на дирекцията, който удостоверява подписа на преводача.

Какъв е стандартът за размер на 1 преводна страница?

Една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите). Под „преводна страница” се разбира страница преведен текст. В този смисъл цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала

Документите, които най-често се превеждат могат да бъдат разделени на няколко групи.

1. Типови документи:

(Всички документи, издадени от общините и службите по гражданско състояние)
Този вид документи попадат в категорията типови документи и цената за превод се изчислява на документ, а не на страница.

2. Специализирани:

Всякаква специализирана документация.

3. Технически:

Всякаква техническа документация.

4. Юридически:

Всякаква юридическа документация.

5. Икономически:

Всякаква икономически документация.

6. Медицински:

Всякаква медицинска документация.

7. Други:

Обикновена поръчка

Превод и легализация при този вариант отнема най-дълъг период от време, като легализацията е съобразена със сроковете на различните институции. Когато става въпрос за превод и легализация на общински документ от български на английски език, например, срокът за изпълнение е около 7 работни дни, но когато става въпрос за същата услуга, но превод на нидерландски език, например, тогава срокът се измества и може да достигне до 10 работни дни поради това, че нидерландският език попада в III-та група езици и преводът изисква повече време.

Бърза поръчка

Превод и легализация при този вариант отнема сравнително кратък период от време, като легализацията е съобразена с бързите срокове на различните институции. Когато става въпрос за бърза поръчка на превод и легализация на общински документ от български на английски език, например, срокът за изпълнение е около 5 работни дни, но когато става въпрос за същата услуга, но превод на датски език, например, тогава срокът се измества и може да достигне до 7-8 работни дни поради това, че датският език попада в III-та група езици и преводът изисква повече време.

Експресна поръчка

Превод и легализация при този вариант отнема най-кратък период от време, като легализацията е съобразена с експресните срокове на различните институции. Когато става въпрос за експресна поръчка на превод и легализация на общински документ от български на английски език, например, срокът за изпълнение е около 3 работни дни, но когато става въпрос за същата услуга, но превод на датски език, например, тогава срокът се измества и може да достигне до 7-8 работни дни поради това, че датският език попада в III-та група езици и преводът изисква повече време. Експресна поръчка за превод и легализация понякога не е възможна за определени езикови комбинации. Свържете се с наш представител за безплатна консултация и информация за възможните срокове за вашия конкретен документ.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Търсите надеждна и коректна агенция за превод и легализация на Вашите документи?

Ние ще Ви помогнем. Заповядайте при нас и вземете Вашия високо квалифициран превод!

Scroll to Top