Легализация

Легализация на документи, издадени от България и предназначение за ползване в чужбина

Легализацията на български документи, предназначени за ползване в чужбина, се случва чрез спазване на съответните процедури, а именно: преведените документи, предвидени за легализация, се разпечатват на фирмена бланка, която се подписва от преводача, извършил превода, след което се внасят в съответното ведомство за поставяне на „Апостил“ (на френски: Apostille) и за заверка на подписа на преводача в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. В по-голямата част от случаите поставянето на „Апостил“ се извършва във ведомство, различно от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, като например Министерство на правосъдието, Областна администрация на Софийска област, Национален център за информация и документация (НАЦИД) и др. Агенцията поема всички държавни такси и се заема с процеса по внасяне и изнасяне на документа.

1. Типови документи:

Този вид документи попадат в категорията типови документи и цената за превод се изчислява на документ, а не на страница.

2. Специализирани:

Ако не успявате да откриете Вашия документ, свържете се с нас за допълнителна информация.

3. Технически:

Свържете се с нас за конкретния документ.

4. Юридически:

Ако не успявате да откриете Вашия документ, свържете се с нас за допълнителна информация.

5. Икономически:

Ако не успявате да откриете Вашия документ, свържете се с нас за допълнителна информация.

6. Медицински:

Ако не успявате да откриете Вашия документ, свържете се с нас за допълнителна информация.

Легализация на документи от чужбина, предназначени за ползване в България

Заверка на превод от чужбина пред нотариус от заклет преводач

Съгласно наредбата на Министерство на външните работи от 01.03.2018 г. за чуждестранни документи, предназначени за ползване в Република България, е необходимо те да бъдат преведени от заклет преводач и неговият подпис да бъде положен върху извършения превод. Полагането на подписа се случва пред нотариус, който заверява превода на съответния преводач.

Има няколко варианта на изискванията за оформление на тези документи:

  1. За документите, издадени от държави-членки на Хагската конвенция, важи изискването да бъдат снабдени с „Апостил“ от издаващата държава (вижте секция ЧЗВ – „Кои държави се членки в Хагската конвенция“?).
  2. Ако документът е издаден от държава-членка, която не е членка на Хагската конвенция и няма двустранно споразумение с Република България, то същият трябва да бъде издаден в оригинал и да му бъде поставен мокър печат от съответното външно министерство, също и да има положен печат от посолството на Република България в дадената държава.
  3. За Македония, Русия, Румъния и останалите страни, с които имаме сключени договори за двустранни отношения, документът може да бъде легализиран и без „Апостил“ (вижте секция ЧЗВ – „Списък на държавите, с които България има подписана двустранна спогодба“?).

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Търсите надеждна и коректна агенция за превод и легализация на Вашите документи?

Ние ще Ви помогнем. Заповядайте при нас и вземете Вашия високо квалифициран превод!

Scroll to Top