Специализирани преводи от Бела Вентис ООД

Терминът „специализиран“ се прилага по различен начин в зависимост от това дали се отнася до преводач или текст. Някои преводачи работят в различни области (като тази на правото, медицината или науките за околната среда), докато други са „специализирани“ или „специалисти“, в смисъл, че работят само в една или две области. Текстът може да бъде определен като специализиран, ако преводът му изисква компетентност в област, която обикновено е извън общите знания на повечето преводачи. Например, преводачът „специалист по финанси“ може да се наложи да превежда неспециализирани финансови текстове, тоест, които не изискват задълбочени познания в тази област, но преводач, превеждащ „общи текстове“ не би могъл да преведе така добре един специализиран финансов текст. Специализираният преводач притежава огромни познания в дадената област и не може да бъде заменен от неспециализиран преводач.

 

За да разбере и преведе специализиран текст, преводачът трябва да притежава или придобие задълбочени, или високо специфични знания в областта на въпросния текст. Въпреки това, нивото на разбиране, необходимо за превода на специализирани текстове, понякога е значително по-ниско от нивото, притежавано от специалистите в тази област, поради което дори опитни преводачи често трябва да се консултират с експерти в дадената област, когато знанията им са недостатъчни. Много често преводач, специализиран в областта на финансите, правото, медицината, би имал нужда от помощта на финансист, юристи или лекар за превода на определен специализиран документ.

 

Някои преводачески агенции разграничават „общи текстове“, за които са достатъчни цялостните знания в областта, „специализирани текстове“, за които се изискват напреднали знания в сектора и „високоспециализирани текстове“, за които се изискват подробни познания по темата (както е в случая на реактивните двигатели, медицината, финансите или търговското право). Специализираният текст е много труден и отличният превод е много сложна задача, затова и неговата цена е по-висока.

 

Нашата агенция разполага със специализирани преводачи в областта на финансите, медицината, правото и още много други. Ако държите на качеството и искате да получите продукт, който да отговаря на всички Ваши изисквания, ние сме правилното място!

Сподели публикацията:
Scroll to Top