Силата на общуването и връзката му с устния превод

Общуването представлява един от основните аспекти на междуличностните отношения. Въпреки че всеки е в състояние да общува с другите, индивидът не винаги е наясно със сложността и различните нива на дълбочина, която общуването съдържа в себе си.

Благодарение на него можете да влезете в отношения с другите, да изразите вашите нужди, мисли и емоции и да слушате и разбирате тези на другите. Използването на ефективна комуникация осигурява по-голямо удовлетворение за индивида и увеличава неговата свобода. Ето защо устният превод заема основно място в общуването между индивиди, владеещи различни езици. Също така голяма роля играе способността на устния преводач да се адаптира към конкретната ситуация, за да може да предаде адекватно значението на думите, използвани от носителя на чужд език. За да постигне това преводачът трябва както да владее отлично дадения език, така и да има усет и подход за предаване на информацията. По тази причина нашата агенция наема само преводачи с доказан опит и усет към езика.

Ако Вие или Вашата фирма имате нужда от устен превод, не се колебайте да се свържете с нас!

Сподели публикацията:
Scroll to Top