Езикови семейства

Езиково семейство

Това е съвкупност от езици, произлизащи от един общ праезик. Тези езици имат големи сходства в граматиката. Езиковите семейства се разделят на езикови групи.

Днес ще разгледаме така наречената група от „Романски езици“. Романските езици са езиците, произлизащи от латински език. Те са подгрупа на италийските езици и са пряката еволюция не на класическия латински, а на диалектните форми на простонародния латински, говорен в различните частни на разпадащата се Римска империя. При голям брой индивиди (повече от милиард) някой от романските езици се счита за майчин. Над една шеста от цялото човечество говори поне един романски като втори език. Районът, в който тези езици са се развили и все още се говорят в съвременните им версии, съответства на западноевропейската част на Римската империя, с изключение на Великобритания. Романските езици се оформят окончателно към края на девети век и са класифицирани като италийските езици в индоевропейското езиково дърво, те формират това, което в диалектологията се нарича „Диалектен континуум“.

Разговорният латински се развива по различен начин в различните провинции на Римската империя и по този начин дава начало на модерния френски, италиански, испански, португалски, румънски, каталонски и реторомански.

Романските езици включват:

– източноромански езици, които включват и румънски език;

– итало-западни езици, които включват испански, португалски, френско-провансалски, окситански, италиански, астурлеонски;

– южнорамански езици, които се говорят в Корсика и Сардиния.

Агенция за превод и легализация „Бела Вентис“ ООД разполага с устни и писмени преводачи, владеещи повечето романски езици, в това число италиански, френски, испански, португалски и т.н. Ако имате нужда от превод на един от изброените езици, не се колебайте да се свържете с нас!

Сподели публикацията:
Scroll to Top