Устен превод в Бела Вентис

Сред многобройните услуги, които предлага нашата агенция намират място и устните преводи, играещи важна роля за корпоративните клиенти. При една бизнес среща между лица, владеещи различни езици преводът заема изключително важно място и неговото качество трябва да бъде на ниво, за да получите желаните резултати. Нашата агенция извършва устни преводи в различни области:
• Придружаване на клиента на бизнес преговори;
• Придружаване на клиента в банка, пред нотариус, в съда и т.н.;
• Нашите преводачи провеждат също така телефонни разговори, бизнес кореспонденция и други по-специални и различни случаи.

Устният превод се разделя на две основни категории:
1. Симултанен превод: Този превод се извършва в кабина в момента на говорене. Този специфичен вид превод се използва при международни, обществени, културни и други събития. За този превод е необходимо преводачът да си служи със специално техническо оборудване, което включва микрофон и слушалки.
Това е един от най-сложните преводи, който изисква не само изключителни познания по езика, но и голяма подготовка на съответния преводач. Поради това е много важно да направите предварително запитване и да потвърдите насрочения ангажимент поне 7 дни предварително. За този превод e необходимо да представите и колкото може повече информация, с която преводачът да се запознае. Той се извършва не от един преводач, а от екип от двама и цената се определя на ден за екипа.
2. Консекутивен превод: Този вид превод се изразява в това ораторът да прави пауза в речта си, за да може по този начин преводачът на преведе казаното от него. Консекутивният превод не изисква специална апаратура. Разликата със симултанния превод е, че тук имаме изчакване. Този превод е предпочитан за семинари, преговори, пазаруване, пътуване, придружаване на всякакви мероприятия и т.н. За него не е необходим екип от преводачи, освен ако не го изисква случаят. Поради спецификата на всяка конкретна ситуация, изискваща консекутивен превод, цената се определя на час, в зависимост от естеството на превода и езика.
Цената се определя на час и e за един преводач.

Сподели публикацията:
Scroll to Top