Превод и легализация

Нашата агенция за превод и легализация извършва преводи на лични и фирмени документи на различни езици. Разполагаме с преводачи както на всички европейски езици, така и на по-голямата част от екзотичните езици. Нашите преводачи са опитни професионалисти, доказали своите качества. Всички те са специализирани в различни области на превода, което ни позволява да осигуряваме качествени преводи. Работим само с преводачи, които имат завършено филологическо образование в областта на съответния език. Имаме богат опит в преводите на голям брой документи, между които: стандартни документи на физически лица (удостоверения за раждане, удостоверения за сключен граждански брак, удостоверения за семейно положение, удостоверения за идентичност на имена, дипломи за завършено средно и висше образование, банкови удостоверения, удостоверения от НАП, удостоверения от КАТ, удостоверение от НОИ, пълномощни, нотариални актове и др.), фирмени документи (съдебни решения за регистрация, удостоверения за вписване или промяна на обстоятелства, учредителни актове, устави, пълномощни, декларации, счетоводни баланси, одиторски доклади, бизнес планове, договори, бизнес кореспонденция и др. Разполагаме с профилирани преводачи за областите: право, финанси, банково дело, медицина, фармацевтика, и др. Извършваме заверки във всички министерства и в Дирекция „Консулски отдел“ на Министерството на външните работи на Република България. Ние предлагаме компетентни, отговорни и коректни услуги. Работим бързо, професионално и качествено. Очакваме Вашите поръчки и гарантираме, че ще останете доволни!

Сподели публикацията:
Scroll to Top