Ползи от владеенето на чужд език

Владеенето на чужд език спомага до голяма степен за намирането на високо квалифицирана работа. Изглежда предрешено заключение, но забележете, че много хора не учат чужди езици! Толкова много, че компаниите трудно намират млади хора, които да говорят поне един чужд език. Повечето големи компании търсят езикови умения, 70% от фирмите, които наемат персонал, изискват владеене на поне един чужд език и не могат да намерят млади хора с това умение. Така че, ако искате да си намерите добре платена работа, направете промяна! Изучаването и практикуването на един или повече чужди езици е основно умение за работа, но също така и за пътуване и информиране. Освен това лингвистичният сектор е сред най-търсените от компаниите на световно ниво. Всъщност владеенето на езиците е от съществено значение за засилване на присъствието на компаниите на чуждестранни пазари, неслучайно дипломираните преводачи са най-редките за намиране.

 

Очевидно е, че владеенето на езиците е по-търсено в сектори, насочени към международен пазар. Туризмът например има огромна нужда от кадри, владеещи чужди езици поради необходимостта да се привличат и след това да се посрещат чуждестранни посетители. Също така винената индустрия, която намира голяма жизненост благодарение на износа. Да не говорим за износа, където чуждият език е почти задължителен. Владеенето на чужд език също така има голяма тежест в интервютата за работа. Но кои езици трябва да научите, за да си намерите добре платена работа? Със сигурност английският помага да общувате и да правите бизнес в много страни на планетата. Но други езици вече са в центъра на вниманието и владеенето им е следващата стъпка към успеха. Това са: френски, испански, немски, италиански, арабски, китайки и руски. Това са езици, говорими в едни от най-големите „икономики“ на световно ниво. Ако владеете поне един от тези езици, то Вие спокойно можете да се потърсите работа в най-различни сектори и да очаквате добро заплащане. Езикът е най-важният инструмент за комуникация и Вие имате възможността да се възползвате от това, възползвайте се!

 

Сподели публикацията:
Scroll to Top