Нови правила за влизане в Турция с автомобил

‼️Нови правила за влизане в Турция с автомобил
ВАЖНО!‼️ 🛻🏝🏖
Пропускателен режим и управление на МПС в Република Турция
За избягване на неудобства и предпоставки за административни проблеми, препоръчваме на българските граждани на които предстои пътуване до Република Турция с цел туризъм, с лични МПС и ще се налага автомобила с който пътуват да се управлява на територията на Турция от член на семейството, различен от този, който ще премине с него през турския ГКПП при влизане в страната, да се снабдят с необходимите документи доказващи родствената им връзка чрез която попадат в кръга на лица на които е разрешено по закон да управляват внесени МПС с чужда регистрация. Такива документи са: Брачно свидетелство или извлечение от регистъра на родствени връзки. Препоръчваме те да са преведени на турски език. Кръгът от родственици, които могат да управляват внесеното в Турция МПС се състои от съпруг/съпруга, родители и деца. Управляването на МПС с чужда регистрация на територията на приемащата държава от лице излизащо от описания семеен кръг, дори и в присъствието в автомобила на собственика/упълномощения, който го е внесъл в страната и е бил регистриран от турските митнически власти, като шофьор е предпоставка за налагане на административно-наказателни мерки според действащото турско законодателство.“
Пример: В Турция влизат петима души в един автомобил. Тричленно семейство – съпрузи, дете и допълнителни двама спътници без роднинска връзка със семейството. На границата турските контролни органи регистрират кой е водачът на автомобила – собственикът му или член на неговото семейство, който докаже роднинската си връзка с документи – брачно свидетелство, удостоверение за роднински връзки (В българските лични документи не е отразено дали сте в брак с някого или кой е вашият родител. В турските лични документи, като лична карта примерно това е отразено). След преминаване на граничния пункт, решават да се сменят на шофьорското място.
Кой има право да управлява автомобила: Член на семейството на регистрирания от турските гранични власти шофьор – съпруг/съпруга, дете имащо СУМПС. В такъв случай членът на семейството има право да го управлява, но при спиране от контролни органи във вътрешността на страната, за да избегне проблеми е добре отново да предостави носеният от семейството документ за роднински връзки. При липса на такъв документ е твърде възможно турските контролни органи да се усъмнят в родствената връзка и да предприемат налагането на предвидените в закона наказания. Турските власти няма как да проверят дали членовете на българското семейството са наистина такива, ако не им се предостави документ доказващ това и то на разбираем за тях език.
Кой няма право да управлява автомобила – другите двама спътници, които не са част от семейството. В такъв случай, ако единия от другите двама спътници нямащи роднинска връзка с шофьора влязъл в Турция с колата, шофира дори и в негово присъствие в автомобила, деянието представлява нарушение на действащите турски административни разпоредби и е предпоставка за налагане на административно-наказателни мерки на собственика и водача.
Българските собственици в никакъв случай да не допускат управлението на внесения техен личен автомобил с българска регистрация от лица с турско или двойно българско/турско гражданство – приятели, спътници и посрещачи. В такъв случай турските власти са още по безкомпромисни, поради големия брой внесени чужди автомобили в Турция от тази категория лица. Ако българското семейство има член, който е и турски гражданин попадащ в кръга разрешен да управлява внесената в Турция кола с чужда регистрация, то той трябва да доказва пред контролните органи освен, че е член на семейството и че живее или постоянно пребивава в чужбина, което още повече усложнява ситуацията. За управлението в Турция на МПС с чужда регистрация от турски граждани имащи и друго гражданство и/или пребиваващи дългосрочно в чужбина съществува специален регламент в турското законодателство.
Агенция за превод и легализация Бела Вентис!
Сподели публикацията:
Scroll to Top