Легализация на „Удостоверение за преместване в друго училище“

Удостоверение за преместване в друго училище – Документът трябва да бъде издаден на официална бланка на МОН, да има изх. номер и дата. Да няма поправки, всички празни полета трябва да бъдат унищожени с тирета. Трябва да бъде описано за къде трябва да послужи, да има подпис на директора и печат на училището. Може да се легализира както оригинал, така и снет препис от нотариус. Оригиналът се прилага само за справка. Документът се внася в НАЦИД за поставяне на „Апостил“ , а след това в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи за заверка на подписа на преводача.

Сподели публикацията:
Scroll to Top