Защо са важни агенциите за превод и легализация, както и преводачите на свободна практика

Често, когато дадено лице има нужда от превод, пред него стои въпросът дали да използва услугите на професионална агенция за преводи или на преводач на свободна практика, а в най-лошия случай, на човек, който „разбира малко“ езика.

Защо обаче име значение кое от трите ще изберете? Ако преводът, от който се нуждаете, е свързан с официален документ, то най-доброто решение за Вас е да изберете агенция, защото ще получите няколко неща: превод, редакция, отпечатване на фирмена бланка и подпечатване с фирмен печат. В повечето случаи, когато документът трябва да се представи пред чуждестранна държавна или частна институция, той трябва да съдържа изброените по-горе реквизити.
Ако обаче имате нужда от превод на документ или текст, който не е предназначен за ползване пред чуждестранни органи, а може би е само за лична, фирмена или някаква друга употреба, можете спокойно да се обърнете към преводач на свободна практика, с каквито работят и агенциите, тъй като ще получите превод на високо ниво, но може би без съответните реквизити.
В никакъв случай обаче не се обръщайте към човек, който „разбира малко“ езика, защото резултатът винаги ще бъде разочароващ.
Професията на преводача е много важна, трудна и отговорна, изискваща много учене, усъвършенстване и обща култура, поради което техният труд не бива да се подценява и да бъде пренебрегван с цел спестяване на средства.
Може да се каже, че агенцията за преводи зависи до голяма степен от своите преводачи, а клиентът е този, който трябва да реши кои услуги да използва.
Що се отнася до легализацията на документи, като например поставянето на Apostille, агенцията е тази, която се заема с цялата процедура, разполага с куриери, които имат задачата да подадат документа и да изчакат да стене готов. В повечето случаи преводачът на свободна практика не би се заел с тази задача, не защото не може, а защото няма съответното време, което ще му е необходимо да подаде, изчака и вземе съответния документ.
Без значение коя услуга ще решите да ползвате, имайте предвид, че добрият преводач и добрата агенция вървят ръка за ръка, като в повечето случаи това е свързано и със съответното заплащане. Затова изберете това, което смятате за най-подходящо за Вашия документ.
Ако решите, че агенцията за превод и легализация е това, от което имате нужда, не се колебайте да се свържете с нас!

Сподели публикацията:
Scroll to Top