Договор за правна помощ

Република България е сключила „Договор за правна помощ“ с редица държави, сред които: Австрия, Азърбайджан, Алжир, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Виетнам, Грузия, Казахстан, Кипър, КНДР, Куба, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска федерация, Словакия, Словения, Сърбия, Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Хърватия, Черна гора, Чешка република.

  1. Ако документът е издаден от една от гореспоменатите държави, то той трябва да бъде публичен и не се нуждае от допълнителни заверки, за да бъде признат на територията на Република България. Същите критерии важат и за документите, издадени от Република България, предназначени за употреба в същите държави – не се нуждаят от допълнителни заверки, за да бъдат валидни.
  1. За държавите, с които Република България има сключен „Договор за правна помощ“ не е необходима легализация на документите. Върху тези документи не се налага полагане на„Апостил“, а се легализира само подписът на преводача от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи. Ако документите са издадени от тези държави и са предназначени за ползване в Република България, не се изисква полагане на„Апостил“.
    Превежда се от българска агенция за превод и легализация и след това подписът на преводача се заверява от нотариус.

ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ И ЗАВЕРКИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА

Ако желаете да се запознаете с правилника, моля, кликнете на следния линк: https://www.mfa.bg/upload/553/PZL-01-03-18.pdf

превод и легализация

Сподели публикацията:
Scroll to Top